ORGANISMO: Ministerio de Fomento.

OBRA: Autovía As Lonzas – A Zapateira

TRABAJOS: Suministro e instalación de pantalla acústica metálica